training coaching blikopener haag levensfasen conflict dramadriehoek john roskam depressie kleurendenken workshop den teamcoaching burnout teambuilding perfectionisme coach

den roskam workshop haag teambuilding coach perfectionisme burnout levensfasen conflict training john coaching kleurendenken teamcoaching dramadriehoek depressie blikopener

coach depressie conflict perfectionisme training levensfasen teamcoaching workshop kleurendenken john roskam blikopener den coaching dramadriehoek haag teambuilding burnout

teamcoaching coach levensfasen conflict coaching burnout kleurendenken teambuilding john haag blikopener depressie roskam perfectionisme workshop den dramadriehoek training

haag perfectionisme blikopener teambuilding levensfasen conflict burnout workshop depressie dramadriehoek den coach kleurendenken john teamcoaching roskam training coaching

burnout den teambuilding coach blikopener coaching dramadriehoek kleurendenken roskam teamcoaching workshop perfectionisme conflict haag levensfasen depressie john training

training depressie conflict teambuilding workshop kleurendenken haag blikopener dramadriehoek roskam perfectionisme coaching burnout coach den levensfasen teamcoaching john

Referenties

Meer zelfvertrouwen gekregen

''Na feedback van mijn leidinggevende heb ik met diens toestemming contact gezocht met John met de vraag of hij mij kon helpen om meer te vertrouwen op mijn eigen kunnen en om minder hard te rennen om actiepunten van anderen af te ronden, terwijl ik zelf nog actiepunten heb openstaan.

John heeft bij het kennismakingsgesprek uitgelegd hoe hij werkte. Wat mij hierin enorm aansprak is dat het initiatief bij mijn persoon lag. Daarnaast gaf hij aan dat hij alle afspraken zou nakomen en dat hij dat dus ook van mij verwachtte. Tijdens het gehele traject zijn wij beiden onze afspraken nagekomen en dat leverde mooie eindresultaten op. John heeft zijn coaching op mij afgestemd, dit maakte het voor mij makkelijker om nieuwe inzichten te verkrijgen en gebeurtenissen te analyseren. Daarbij was er voor mij een goed evenwicht tussen het sociale aspect en het echte coachen van mijn persoon.

“Ik vond het prettig dat we in elk gesprek hebben gesproken over de leerdoelen en
dat alles wat we deden daar ook aan gelinkt werd.”

Ik ben dol op modellen. Tijdens het traject heeft John daarom veelvuldig gebruik gemaakt van modellen, dit werkte voor mij zeer plezierig. Voor mij werkte het prettig om vanuit een model te praten, punten aan te wijzen om vervolgens samen vast te stellen waar ik in het model pas. Vanuit dat punt zochten we vervolgens een match met situaties in de dagelijkse praktijk. In veel gevallen was het dagboekje, wat ik tijdens het traject op verzoek van John bijhield, hier nuttige input voor.

Na vijf gesprekken kwam ik tot de conclusie dat ik voldoende handvatten en inzichten had verkregen om de komende jaren door te werken aan het verbeteren van mijn ontwikkelpunten. Al met al ben ik zeer tevreden over het coachingstraject, het resultaat mag er zeker zijn! In de afgelopen drie maanden ben ik rustiger geworden, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen en doe ik minder voor anderen om maar goed gevonden te worden. Bij mijn beoordeling kreeg ik van mijn leidinggevende de terugkoppeling dat er al flinke groei merkbaar is, mede mogelijk gemaakt door John!"
Jochem (28 jaar), Financieel specialist bij internationale financiële instelling